Revize elektro

Vyhotovím Vám revizní zprávu na novou ale i na již stávající elektroinstalaci.
Dělám jak revize výchozí při prvním uvedení elektrických zařízení do provozu, tak revize periodické u zařízení již provozovaných.
Provádím revize elektrických strojů, ručního a přenosného nářadí

Vypracuji Vám zprávu pro:

  • Výchozí elektro revize nových staveb a bytů nebo staveb po rekonstrukci nutné pro kolaudační řízení a pro přihlášení k odběru elektřiny
  • Pravidelné a mimořádné revize elektroinstalací a elektrických strojů a zařízení, které podléhají zvláštním vyhláškám (intervaly pravidelných elektrorevizí jsou stanoveny na 6 měsíců až 5 let).
  • Revize bleskosvodů a komplexních systémů ochrany před přepětím a bleskem (revize bleskosvodů, zemničů a jímacích soustav)
  • Revize elektro spotřebičů v domácnostech a komerčních prostorách
  • Revize elektro nářadí – brusky, vrtačky, sbíječky, pily

Nikdo nechce přijít k újmě na zdraví ani o majetek. Ujistěte se, že je Vaše elektroinstalace v pořádku. Objednejte si revizi elektroinstalace včas.

Včasnou a pravidelnou revizí elektroinstalace předejdete škodám a případným vleklým nepříjemnostem a zajistíte si bezpečí.